Odprawa celna eksportowa: jak powinna wyglądać?

Jak powinna wyglądać odprawa celna eksportowa? W poniższy artykule zostanie przedstawiony pełny proces odprawy celnej eksportowej z wyszczególnieniem każdego z etapów, a także definicja odprawy celnej eksportowej.

Czym jest odprawa celna?

Każdy podatnik, który chce dokonać eksportu towaru poza granice Unii Europejskiej, musi przejść przez odprawę celną. Odprawa celna polega na tym, by eksportowane towary zostały poddane kontroli, a ich dokumentacja odpowiednio przejrzana. Jak powinna przebiegać prawidłowo przeprowadzona odprawa celna eksportowa?

Procedura odprawy celnej eksportowej

Eksportowanie towaru poza granice Unii Europejskiej jest związane z obowiązkiem odbycia odprawy celnej. W praktyce odprawa celna eksportowa (system ESC) wygląda tak, jak to przedstawiono poniżej:

  • należy dokonać zgłoszenia towaru, by rozpocząć procedurę wwozu;
  • następuje przyjęcie zgłoszenia celnego wywozowego przez urząd celny, a także zwrotne przesłanie do agencji celnej numeru ewidencyjnego operacji wwozowej;
  • towary zostają zwolnione, gdy kontrola do procedury wywozu zostanie ukończona: wtedy to generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący (EAD);
  • urząd celny udziela zgody na opuszczenie towaru z obszaru celnego RP i zwalnia kontener w systemie;
  • towar wyprowadzony poza granice Unii Europejskiej jest równoważny z zamknięciem procesu odprawy celnej eksportowej przez urząd celny, który dokonuje wyprowadzenia.

Ostatnim etapem jest wystosowanie komunikatu potwierdzającego wyprowadzenie towaru. Komunikat wydaje agencja celna dokonująca odprawy celnej eksportowej.

Odprawa celna eksportowa – więcej informacji dostępne w tym miejscu.