Cała prawda o audycie logistycznym

Doradztwo logistyczne i konsulting logistyczny to wąska specjalizacja usług mających na celu zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa, optymalizację i redukcję kosztów i usprawnienie procesów z obszaru gospodarki magazynowej, produkcji oraz dystrybucji towarów.

Na polskim rynku jest coraz więcej rozwijających się firm, dla których efektywne zarządzenie w tych trzech kategoriach jest podstawą sukcesu. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z zakresu konsultingu logistycznego mogą istotnie przyczynić się do poprawy wyników przedsiębiorstwa. Czym zajmują się specjaliści od doradztwa i konsultingu logistycznego?

konsulting logistyczny

Na czym polega audyt logistyczny?

Jednym z pierwszych etapów całego procesu doradztwa będzie audyt. Audyt logistyczny jest rozłożoną w czasie dogłębną analizą każdego etapu produkcji, magazynowania i dystrybucji, a także współpracy pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, które w tych procesach uczestniczą. Na tym etapie wychwytywane są już pierwsze błędy, problemy i zaniedbania, mogące mieć bezpośrednie przełożenie na rentowność firmy. Audyt kończy się wnikliwym raportem, który zostaje przedłożony kierownictwu firmy.

Doradztwo logistyczne jako wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji
Raport z audytu jest podstawą do przygotowania, opracowania i wdrożenia planu naprawczego i korygującego. Na tym etapie wnioski z audytu zamienione zostają w realny harmonogram działań, który ma na celu zwiększenie efektywności i rentowności oraz obniżenie kosztów działalności. Wskazane zostaną tutaj również stosowne kroki w zakresie transparentnej i spójnej współpracy pomiędzy poszczególnymi osobami i działami w firmie.